BÉTA
Kategóriák

Tárolás
Kanapék & fotelek
Asztalok & íróasztalok
Székek
Világítás
Tükrök & dekorációk
Textilek & szőnyegek
Kisállatoknak
Ágyak & matracok
Főzés & étkezés
Konyhaszekrények & háztartási gépek
Fürdőszobabútor
Ruhatárolás
Gyerekeknek
Belépés

Felhasználónév
Jelszó
Belépés
Regisztráció
Hirdetési szabályzat

A svedbutor.hu internetes honlapot a Bozsi 21 Bt. működteti.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítónk: [Igénylése folyamatban az adatvédelmi biztosnál]

Cégünk tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát. Mindent megteszünk azért, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és ne ütközzön a jó ízlésbe.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
· jogszabályba ütközik;
· szerzői jogokat sért;
· nem a weboldal jellegének megfelelő;
· erőszakra, jogszabálysértésre buzdít;
· a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz;
· önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
· félelemérzetet kelt;
· indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
· sértheti a Bozsi 21 Bt. üzleti partnerei vagy az svedbutor.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
· spam hirdetésnek minősül;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:
· olyan áruk reklámozása, amelyeket korábban nem IKEA áruházban vásároltak;
· burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
· megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
· minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

Felhasználó tudomásul veszi:
· a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után;
· a Honlaphoz tartozó weboldalak üzemeltetése a 3in1hosting.hu szerverein történik;
· a Honlapon elhelyezett hirdetések ingyenesek mindaddig, amíg a Felhasználó a hirdetés kiemelését nem kéri. Ebben az esetben a hirdetések kiemelése hetente 500 Ft-ba kerül, melyet Felhasználó a +36 90 643 404-es telefonszámra küldött sms-sel egyenlít ki;
· a kiemelt hirdetés az sms beérkezésétől számított 1 hétig szerepel a hirdetési lista tetején;
· két hirdetés közül mindig az kerül magasabb pozícióba, amelyikre legutóbb kifizették a kiemelés díját;
· a Honlap emelt díjas sms szolgáltatója a netfizetes.hu, melyet technikai probléma esetén, minden nap 0-24óráig a Felhasználók a +36 702 972 357-es telefonszámon tudnak elérni;

A svedbutor.hu nem köteles ellenőrizni az általa tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A svedbutor.hu jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje , illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre. A svedbutor.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a svedbutor.hu által használt logók, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Bozsi 21 Bt.-t illeti.

A svedbutor.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a svedbutor.hu által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a svedbutor.hu kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A svedbutor.hu nem vállal felelősséget:
· az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
· az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
· a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
· a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
· egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
· felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

A svedbutor.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a svedbutor.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is. A svedbutor.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A svedbutor.hu fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Vissza a főoldalra